Oblíbené

09.12.2023

Dnes má svátek Vratislav a zítra Julie

Podmínky užívání

1. Provozovatel internetových stránek averz.cz, včetně subdomén, (dále jen provozovatel) stanovuje právní omezení a podmínky užívání internetového serveru averz.cz a subdomén. Tato omezení a podmínky se vztahují na všechny osoby, které již využívají nebo mají v úmyslu využívat tyto stránky a jejich služby (dále jen uživatelé). Uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je řádně zaregistrována pod uživatelským jménem nebo navštívila server jako host. Není dovoleno používat jeden uživatelský účet pro více osob.

2. Provozovatel umožňuje uživatelům ukládání dat v podobě textů, obrázků, videí, odkazů atp. a změny těchto informací oprávněným uživatelům portálu averz.cz. Registrace a užívání služeb je v základní podobě bezplatné, není-li uvedeno jinak a dobrovolné.

3. Provozovatel neodpovídá za správnost informací umístěných na serveru averz.cz, může bez předchozího upozornění provádět změny uložených informací a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s touto změnou.

4. Provozovatel běžně nedohlíží nad obsahem ukládaných informací, údaji o ukládání a ani jinými údaji identifikujícími uživatele. Je-li provozovatel o protiprávním jednání nebo povaze obsahu informován, učiní veškeré možné kroky k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací, odpovědnému uživateli v tomto případě vzniká povinnost k náhradě škody. Provozovatel si vyhrazuje právo při porušení podmínek omezit nebo zakázat uživateli přístup k serveru.

5. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím serveru averz.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem na serveru averz.cz.

6. Přístup na server averz.cz  může být ze strany poskytovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude poskytovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a uživatel dává souhlas s jejich využitím pro potřeby averz.cz.  Uživatel souhlasí s tím, že jím uvedené údaje na serveru averz.cz mohou být poskytnuty třetí straně. Svojí registrací nebo využitím služeb uživatel souhlasí se zasíláním informačních zpráv serveru averz.cz na emailovou adresu, uvedenou při registraci a stejně tak informačních zpráv o novinkách nebo promo akcích včetně nabídek partnerů v omezené míře.

7. Uživatel souhlasí s tím, že jím uložené informace na portále Averz budou zpřístupněné třetím osobám a mohou být třetími osobami se souhlasem Averz použity. Provozovatel portálu a stránek neodpovídá za případné škody, které mohou při užívání vzniknout.

8. Je zakázáno na portálu averz.cz používaní vulgárních výrazů, umístění příspěvků s tématikou pornografie, rasové diskriminace a obsahu který je v rozporu s legislativou. Za soulad a obsah ukládaných a uložených informací s právními předpisy a dobrými mravy odpovídá uživatel. Používání serveru a jeho obsahu jinak než pro vlastní potřebu a to bez písemného souhlasu provozovatele stránek není dovoleno. Není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické části serveru averz.cz mimo vlastních příspěvků.

Averz: Podmínky užívání
Ptejte se